(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond Askvoll

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i kommunen?

Askvoll kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Askvoll kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Søknader til næringsfondet vert løpande behandla gjennom året. Ingen søknadsfrist.

Meir informasjon: Næringsfondet i Askvoll kommune  

   

  Støtteordninger

  Søk støtteordninger De siste ordningene innen
  Vannmiljøtiltak - vannområde Glomma og Grensevassdragene
  Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
  Publisert og åpen: 01.12.2019  Frist: 01.02.2020
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
  Kongsvinger kommune
  Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  RLF - Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2019  Frist: 01.02.2020
  Industri 4.0 Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.11.2019  Frist: 15.02.2020
  Miljøsertifisering
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.10.2019  Frist: 31.12.2019
  Kystplan Finnmark
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 24.10.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond 2019
  Hareid kommune
  Publisert og åpen: 17.10.2019  Frist: Løypande søknadsfrist
  Regionalt næringsfond for Verdal og Levanger
  Midt-Trøndelag Regionråd
  Publisert og åpen: 27.08.2019  Frist: 31.12.2019
  preFoU - tidlig-fase forskning
  Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.08.2019  Frist: fortløpende
  Handlingsprogram næring 2019
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.08.2019  Frist: 31.12.2019
  Arnøyfondet
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Gründerfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Næringsfond
  Gamvik kommune
  Publisert og åpen: 12.06.2019  Frist: 31.12.2019
  Kulturminner - Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg
  Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
  Publisert og åpen: 27.05.2019  Frist: 31.12.2019
  Kulturminner - Tilskudd til freda bygg og anlegg
  Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
  Publisert og åpen: 27.05.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond for Vik kommune
  Vik kommune
  Publisert og åpen: 20.05.2019  Frist: Næringsfondet har ikkje bestemte søknadsfrister.
  Tilskuddsordning for administrative midler 2019
  Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.05.2019  Frist: 31.12.2019
  MERKUR Servicestøtte 2019
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 22.04.2019  Frist: Løpende
  Kvænangen lånefond
  Kvænangen kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2019  Frist: Fortløpende
  Plast og marint avfall - Kartlegging av plastavfall i Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 12.03.2019  Frist: Løpende
  DistriktForsk Trøndelag 2019
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond 2019
  Porsanger kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2019  Frist: Fortløpende
  Regionalt Etablerarfond Hardanger 2019
  Hardangerrådet iks
  Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Sjå www.hardanger.com
  Kommunalt Næringsfond Askvoll
  Askvoll kommune
  Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: Fortløpande
  Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner og friluftsområder
  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.02.2019  Frist: 16.12.2019
  Åsnes nærings- og utviklingsfond
  Åsnes kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
  VRI Rogaland 2019
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 10.01.2020
  Kommunalt næringsfond Hyllestad
  Hyllestad kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2019  Frist: Ein kan søkje gjennom heile året
  Tilskudd til idrettsarrangement
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
  Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.01.2019  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Lyngen kommune
  Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
  Regionale utviklingsmidler 2019 - Trøndelag fylkeskommune
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.01.2019  Frist: 31.12.2019
  Næringsfond Bodø kommune
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
  Næringsfond Ballangen kommune
  Ballangen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond Salangen kommune 2019
  Salangen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond - Ibestad
  Ibestad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: SØKNADSFRIST: 01.04.2019 og 01.10.2019.
  MERKUR Investeringsstøtte 2019
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2019
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
  MERKUR Drivstoffanlegg 2019
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende
  kommunalt næringsfond for Båtsfjord
  Båtsfjord kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Hemne kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: Løpende søknadsfrist
  Næringsfond Grong kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Balsfjord kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2018  Frist: Løpende saksbehandling
  Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.12.2018  Frist: 31.12.2019
  Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
  Omstilling Indre Fosen
  Indre Fosen kommune
  Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Kommunalt fiskerifond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
  Fosenregionen - regionalt næringsfond
  Fosen Regionråd
  Publisert og åpen: 17.10.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt miljø- og klimafond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
  Kommunalt byfornyelsesfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
  Kommunalt havnefond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2018  Frist: Fortløpende
  Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 06.08.2018  Frist: Kontinuerlig
  Omstillingsmidler
  Kvænangen kommune
  Publisert og åpen: 28.06.2018  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond for Lavangen
  Lavangen-næringsfond
  Publisert og åpen: 05.06.2018  Frist: Søknadene behandles fortløpende fram til31.12.2019
  Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt miljøfond Nordreisa
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 27.03.2018  Frist: 30.12.2019
  Kommunalt Næringsfond i Fjaler
  Fjaler Næringsutvikling
  Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
  Kommunalt Næringsfond 2019 - Flora kommune
  Flora kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2018  Frist: 31.12.2019
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: 30.12.2019
  Regionalt næringsfond for Setesdal
  Setesdal Regionråd
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt Næringsfond 2019
  Åfjord Næringsfond
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: To søknadsfrister, 1. april og 1. oktober
  Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
  Oppland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: Løpende frist
  Folkehelse - Enkelt å velge sunt i Hedmark
  Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
  Publisert og åpen: 27.09.2017  Frist: Løpende vurdering av søknader
  Interreg Botnia-Atlantica
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Neste søknadsfrist er 11. mars 2020
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
  VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.04.2017  Frist: Løpande
  Kommunalt næringsfond - Averøy
  Averøy kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Norddal kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  SAMSKAP
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
  Utvikling-/omstillingsfond
  Sør-Varanger Utvikling AS
  Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
  Sunnfjord Utvikling AS
  Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
  Åmot kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskotsordning for infrastruktur for nullutsleppskøyretøy
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.12.2016  Frist: Løpande
  Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
  Moskenes kommune
  Publisert og åpen: 23.11.2016  Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
  Utviklingstiltak videregående skole
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.10.2016  Frist: 31.12.2019
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond KARLSØY KOMMUNE
  Karlsøy kommune
  Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 25.02.2016  Frist: Vi behandler søknader løpende
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Rødøy Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: Midler for 2019 er dessverre brukt opp.
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2019
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Næring i Ytre Namdal iks
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Leka kommunale utviklingsfond
  Næring i Ytre Namdal iks
  Publisert og åpen: 01.12.2015  Frist: Hele året
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
  Hoppid Midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulvik kommune
  Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: Rullerende
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond - Berg kommune
  Berg kommune
  Publisert og åpen: 15.03.2015  Frist: Løpende søknadsbehandling
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
  RDA-fond (551.61)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt Næringsfond (551.60)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Interreg VA NORD-programmet
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
  Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR INTERREG NORD
  Regional medfinansiering (EU-program)
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: SØKNADSFRIST FØLGER FRISTENE FOR EU-PROGRAMMENE
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
  Snåsa Kommune - lokal andel regionalt fond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskotsordning for miljøsertifisering
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.11.2014  Frist: Løpande
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
  Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2020
  Interreg Øvrig
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2019
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stordal kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
  Gründerfond
  Mosjøen og omegn næringsselskap KF
  Publisert og åpen: 18.03.2014  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunal næringsfond
  Seljord kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Tjeldsund kommune
  Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Brønnøy kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2014  Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Kommunale næringsfond - Skodje kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  KNF Alstahaug
  Alstahaug kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Støtteordningen er stengt , men kan åpnes på et se
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Egenkapitalfondet
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulstein kommune
  Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
  Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
  Lenvik kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2013  Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
  Hadsel kommunes næringsfond 2019
  Hadsel kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2019
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
  Kommunalt Næringsfond Vågsøy
  Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
  Os kommune
  Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
  Kommunalt fond Verran
  Verran kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 01.01.2020
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 22. februar, 15. mai, 6. september og 23. oktober
  Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
  Midtre Gauldal Kommune
  Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2019
  Tilskudd til omstilling og nyskaping
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 25.11.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.08.2012  Frist: 31.12.2019
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Sauherad
  Sauherad kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Fræna kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til stedsutvikling
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: 31.12.2019
  DA Bodø
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling via pilarvertsskapet
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/3 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  233 aktive, 758 totalt
  Antall forvaltere:
  330 totalt